Preprečevanje ponarejanja

Ponarejanje gotovine je eno od najstarejših kaznivih dejanj v zgodovini človeštva. Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev v domačem in svetovnem prostoru. 

Tudi v Sloveniji se vsako leto pojavlja ponarejanje gotovine, potencialne žrtve pa so predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno ali slabo poznajo osnovne značilnosti pristnih bankovcev.

Evropski sistem centralnih bank - ESCB si nenehno prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo večjega števila kvalitenih varovalnih elementov.

Pri tem upošteva, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje pristnosti bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali tehnične pripomočke.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh ECB Preprečevanje ponarejanja in Zaščitni elementi.

 

Poročilo o ponarejanju evrobankovcev - Evrosistem

Evropska centralna banka je 26. januarja 2018 objavila polletno poročilo o ponarejanju evrobankovcev.

V drugi polovici leta 2017 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 363.000 ponarejenih evrobankovcev, kar je 9,7 % več kot v prvi polovici leta 2017. V primerjavi z vse večjim številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 21 milijard v drugi polovici leta 2017) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

 

Tabela 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v drugem polletju 2017

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Delež (v%)

 1,0

1,8

35,2

52,5

6,5

0,8

2,2

 100

V drugi polovici leta 2017 sta bila še vedno najpogosteje ponarejana bankovca za 20 € in 50 €. Skupaj sta predstavljala 85 % vseh ponaredkov. Večina ponaredkov je bila odkrita v državah Evroobmočja (97,8 %).

 

Slovenija

Po podatkih NAC in CNAC je bilo v RS v letu 2017 iz obtoka umaknjenih 3.176 kosov ponarejenih evrobankovcev in 1.002 ponarejena evrokovanca, v letu 2016 pa 1.323 evrobankovcev in 1.030 evrokovancev.

Največji del ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi predstavljajo bankovci za 500 € (39,2 %), sledijo ponaredki bankovca za 50 € (27,6 %) in 20 € (21,6 %). Pri ponarejenih evrokovancih pa prevladujejo ponaredki za 2 € (65,5 %).

 

Tabela 2: Ponaredki evrobankovcev umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2017

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Količina

11

32

686

877

260

66

1.244

3.176

Delež (v%)

0,3

1,0

21,6

27,6

8,2

2,1

39,2

100

 

V letu 2017 je bilo v Republiki Sloveniji, v primerjavi z letom 2016, ugotovljeno zvišanje števila ponaredkov evrobankovcev, umaknjenih iz obtoka (zvišanje za 140,1 %), in zmanjšanje števila ponarejenih evrokovancev (zmanjšanje za 2,7 %). Upoštevajoč število pristnih evrobankovcev, ki jih je Banka Slovenije neto izdala v obtok (konec leta 2017: 287,3 milijonov kosov), je delež ponaredkov zelo majhen.