CRR/CRDIV

Konec junija 2013 sta bili objavljeni Direktiva 2013/36/EU (CRD IV) in Uredba (EU) št. 575/2013 (CRR), ki v EU bančno zakonodajo prenašata vsebino novega kapitalskega standarda Basla III in hkrati pomenita pomemben korak k harmonizaciji pravil varnega in skrbnega poslovana po vsej EU oziroma k uveljavitvi t. i. enotnega pravilnika (Single Rule Book) na področju bančništva.

Več informacij o namenu in vsebini omenjenih pravnih aktov, kot tudi predlogu njihovih sprememb, najdete na strani Evropske komisije (Prudential requirements).