Aktualno

Novosti s področja EMIR

 

 • 10. 4. 2018: CPMI in IOSCO objavila usmeritve glede nadzorniškega stresnega testiranja CCP
 • 9. 4. 2018: CPMI in IOSCO objavila tehnične usmeritve v zvezi z IFI OTC glede harmonizacije kritičnih podatkovnih elementov, razen UPI in UTI
 • 27. 3. 2018: ESMA objavila smernice za TR glede izračuna pozicij
 • 26. 3. 2018: ESMA objavila sezam trgovalnih mest in CCP, ki skladno z druim odstavkom 54. člena MiFIR uveljavljajo prehodno izvzetje
 • 23. 3. 2018: FSB objavil poziv nasprotnim strankam, da se izjasnijo glede pravnih ovir v zvezi s poročanjem IFI OTC
 • 1. 3. 2018: ESMA prenovila validacijska pravila v zvezi s poročanjem poslov z IFI (sporočilo za javnost)
 • 8. 2. 2018: ESMA objavila plan dela za leto 2018 glede nadzora CRA, TR in ne-EU CCP
 • 7. 2. 2018: ESMA objavila finalno poročilo o smernicah o uporavljanju konfliktov interesov CCP
 • 5. 2. 2018: ESMA posodobila EMIR Q&A
 • 2. 2. 2018: ESMA objavila poročilo in Q&A o stresnih testih CCP
 • 26. 1. 2018: Evropski parlament je objavil predlog spremembe EMIR
 • 18. 1. 2018: ESMA posodobila seznama EU CCP in ne-EU CCP
 • 11. 1. 2018: ESMA objavila poročilo glede provizij CRA in TR
 • 8. 1. 2018: ESMA objavila posvetovalni dokument glede osnutka smernic o anti-procikličnosti zahtev za kritija za CCP 
 • 29. 12. 2017: FSB objavil poročilo o UTI 
 • 21. 12. 2017: ESMA objavila poročilo o opravljenem nadzoru nad CCP
 • 19. 12. 2017: ESA objavile sporočilo za javnost glede izmenjave gibljivih zavarovanj s fizično poravnanimi terminskimi pogodbami (osnutek spremembe tehničnih standardov)
 • 14. 12. 2017: ESMA prenovila EMIR Q&A
 • 14. 12. 2017: FSB, BCBS, CPMI in IOSCO pozivajo FC in NFC k predložitvi podatkov za analizo spodbud za kliring IFI OTC 
 • 7. 12. 2017: v OJ objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobij v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank
 • 24. 11. 2017: ESMA objavila sporočilo za javnost glede izdanega dovoljenja za repozitorij sklenjenih poslov: NEX Abide Trade Repository AB, Švedska
 • 24. 11. 2017: ESA objavile izjavo glede izmenjave gibljivih kritij v zvezi s fizično poravnanimi terminskimi pogodbami
 • 21. 11. 2017: v OJ objavljeni uredbi glede posrednih ureditev kliringa (2017/2154 in 2017/2155)
 • 20. 11. 2017: ESMA nadgradila EMIR Q&A
 • 17. 11. 2017: ESMA je objavila posvetovalni dokument o smernicah za TR glede izračuna pozicij po EMIR
 • 24. 10. 2017: EC objavila osnutek spremembe uredbe o podaljšanju prehodnih obdobjih v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do CCP do 15. 6. 2018
 • 19. 10. 2017: ESMA objavila pregled trga IFI
 • 13. 10. 2017: EC sprejela izvedbeni sklep o ekvivalenci regulativnega okvirja v zvezi z IFI, ki so pod nadzorom US CFTC, z obveznostmi v zvezi s tehnikami zmanjševanja tveganj po EMIR (sporočilo za javnost)
 • 13. 10. 2017: EC in US CFTC napovedala skupni pristop pri obravnavi mest trgovanja z IFI (izjava
 • 11. 10. 2017: ECB objavila mnenje v zvezi s predlogom spremembe EMIR
 • 7. 10. 2017: objavljena deligirana uredba 2017/1800, ki spreminja RTS 151/2013
 • 4. 10. 2017: ECB objavila mnenje glede spremembe EMIR v zvezi z nadzorom CCP
 • 3. 10. 2017: ESMA posodobila validacijsko tabelo za TR
 • 3. 10. 2017: EC podprla večjo vlogo ECB pri nadzoru nad CCP
 • 2. 10. 2017: ESMA objavila posodobitev Q&A v zvezi z EMIR
 • 28. 9. 2017: Evropski Svet je objavil prvi kompromis glede predloga sprememb EMIR
 • 28. 9. 2017: CPMI in IOSCO objavila tehnični nasvet za harmonizacijo UPI (javna objava)
 • 22. 9. 2017: EC objavila predlog spremembe uredbe 149/2013
 • 20. 9. 2017: EC objavila predlog spremembe EMIR in njegov popravek v zvezi z nadzorom CCP tretjih držav
 • 11. 9. 2017: EC objavila mnenje, da začasna izključitev ETD iz obveznosti po 35. in 36. členu MiFIR ni potrebna (poročilo)
 • 24. 8. 2017: ESMA objavila poročilo o smernicah glede prenosa podatkov med TR
 • 23. 8. 2017: EPTF objavil posvetovalni dokument glede post-tradinga
 • 26. 7. 2017: ECB poziva nasprotne stranke k implementaciji FX globalnega kodeksa poslovanja
 • 25. 7. 2017: GFXC objavil priporočila glede javnih registrov izjav implementacije FX globalnega kodeksa poslovanja
 • 14. 7. 2017: CPMI-IOSCO objavila poročilo o spremljavi implementacije PFMI
 • 10. 7. 2017: ESMA objavila poročilo glede osnutka spremembe RTS 151/2013
 • 29. 6. 2017: EC sprejela spremembo RTS 151/2013
 • 29. 6. 2017: FSB objavil tri poročila v zvezi z reformami na področju trgovanja z IFI OTC
 • 28. 6. 2017: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede nadzorniških stresnih testov CCP (sporočilo za javnost)
 • 27. 6. 2017: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede harmonizacije kritičnih podatkovnih elementov v zvezi z IFI OTC (razen UTI in UPI)
 • 13. 6. 2017: EC objavila predlog sprememb uredbe 1095/2010 v zvezi z avtorizacijo in priznanjem CCP (aneks)
 • 10. 6. 2017: objavljena uredba o spremembi EMIR v zvezi z izvzetimi subjekti
 • 7. 6. 2017: objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobih v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank do 15. 12. 2017
 • 1. 6. 2017: ESMA objavila posvetovalni dokument glede meril za obravnavo konflikta interesov s strani CCP
 • 29. 5. 2017: ESMA posodobila seznam CCP tretjih držav
 • 4. 5. 2017: EC predlaga spremembo EMIR - poenostavitev pravil glede poslovanja z IFI (javna objavapredlog sprememb EMIRaneks k predlogu sprememb EMIRQ&A glede predloga sprememb EMIRgovor Dombrovskisa glede EMIR)

Predlagane so naslednje spremembe:

 • razširitev definicije FC; vključeni naj bi bili tudi naslednji subjekti:
  • SSPE (subjekti s posebnim namenom pri listinjenju);
  • CSD;
  • alternativni skladi iz (4)(1)(a) AIFMD
 • manjše FC bodo letno izračunavale prag kliringa (vse pod pragom bodo izvzete (FC-));
 • NFC bodo prag kliringa izračunavale letno;
 • kliring bo za NFC+ obvezen le za tiste razrede IFI, za katere je prag kliringa tudi dejansko presežen;
 • mehanizem ustavitve kliringa;
 • ETD poročajo le CCP;
 • če pri transakcijah znotraj skupine (IGT) sodeluje vsaj ena NFC, za te IGT ne bo veljala obveznost poročanja TR;
 • transakcije z NFC- poročata FC oziroma CCP;
 • CCP in CM morajo nediskriminatorno zagotavljati storitve kliringa;
 • ponovno podaljšanje izvzetja iz kliringa za pokojninske sheme (dodatna 3 leta);
 • frontloading in backloading nista več obvezna;
 • dostop do TR bodo imele tudi osebe, v imenu katerih je bila transakcija poročana;
 • poenostavitev postopkov za pridobitev podatkov TR tretjih držav;
 • poenostavitev postopkov za razširitev dovoljenja TR.

Več >>