Registri ESMA

Registri in baze podatkov ESMA:

Centralne nasprotne stranke (EU)

Centralne nasprotne stranke (ne-EU države)

Pristojni organi za nadzor nad NNS

Pristojni organi za nadzor nad CNS

Javni register za obveznosti kliringa

Repozitoriji sklenjenih poslov

Ekvivalentni trgi tretjih držav

Sankcije

 

Javno dostopni podatki repozitorijev sklenjenih poslov:

DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL)

ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL)

CME Trade Repository Ltd. (CME TR)

Regis-TR S. A.

UnaVista Limited

Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych (KDPW)

Bloomberg Trade Repository Limited

NEX Abide Trade Repository AB