Izdana dovoljenja

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).

Datum izdaje dovoljenja

Delničar

Banka

Delež v %

30. 6. 2015

Advent International Corporation, 
AI Lake (Luxembourg) S.ŕ r.l.

Addiko Bank d.d.

od 50 (posredno)

4. 3. 2016

Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in Apollo Global Management, LLC

Nova Kreditna banka Maribor d.d.

od 50

21. 6. 2016

AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe

Gorenjska banka d.d. Kranj

od 10 do 20

23. 6. 2016

Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in njemu nadrejene osebe

KBS banka d.d.

od 50

16. 9. 2016

UniCredit S.p.A.

UniCredit Banka Slovenija d.d.

od 50

24. 11. 2016

M&V Investments AD Beograd

Gorenjska banka d.d. Kranj

od 10 do 20
(posredno)

13. 6. 2017

Privredna banka Zagreb d.d. in njej nadrejena oseba

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

od 50

12. 2. 2018

Prva osebna zavarovalnica, d.d. 

in njej nadrejene osebe
Deželna banka Slovenije d.d.

od 10 do 20
od 20 do 1/3

21. 2. 2018

AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe

Gorenjska banka d.d. Kranj

od 20 do 1/3

 

 

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Oseba

Banka

4. 8. 2015

Barbara Cerovšek Zupančič

Deželna banka Slovenije d.d.

10. 11. 2015

Matej Golob Matzele

Abanka d.d.

17. 2. 2016

Sergio Marino

UniCredit Banka Slovenija d.d.

3. 5. 2016

Aleš Kavčič

Primorska hranilnica Vipava d.d.

12. 7. 2016

Miha Mihič

Addiko Bank d.d.

13. 9. 2016

Jaka Vadnjal

Hranilnica Lon d.d., Kranj

13. 9. 2016

Bojan Mandič

Hranilnica Lon d.d., Kranj

27. 9. 2016

Goran Katušin

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

19. 10. 2016

Laszlo Pelle

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

7. 12. 2016

Josef Gröblacher

Nova Kreditna banka Maribor d.d.

7. 12. 2016

Jonathan Charles Locke

Nova Kreditna banka Maribor d.d.

24. 2. 2017

John Michael Denhof

Nova Kreditna banka Maribor d.d.

14. 3. 2017

Alessandro Pontoglio

UniCredit Banka Slovenija d.d.

29. 3. 2017

Renato Založnik

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

12. 6. 2017

Matevž Slapničar

Abanka d.d.

6. 7. 2017

Ivan Ivičić

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

12. 7. 2017

Drago Kavšek

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

8. 12. 2017

Andre Gardella

SKB banka d.d. Ljubljana
11. 1. 2018 Jozef Kausich

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

12. 2. 2018 Hoja Platovšek-Antič Sberbank banka d.d.
12. 2. 2018 Elena Burdakova Sberbank banka d.d.

 

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).

Datum izdaje dovoljenja

Banka

Storitve

7. 7. 2015

Banka Koper d.d.

finančni zakup (lizing, najem)

30. 5. 2016

Gorenjska banka d.d., Kranj

finančni zakup (lizing, najem)

30. 6. 2016

Gorenjska banka d.d., Kranj

trženje investicijskih skladov

20. 12. 2016

Banka Koper d.d.

svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)

13. 6. 2017

Delavska hranilnica d.d., Ljubljana 

odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring)