Izrečeni ukrepi

Razkritje informacij o izrečenih ukrepih na podlagi 277. člena ZBan-2

Banka Slovenije z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen.

Pri razkritjih informacij o izrečenih ukrepih, ki ne razkrivajo identitete kršitelja, je za pravno osebo, ki je banka ali hranilnica, uporabljen izraz kreditna institucija, medtem ko se pri fizičnih osebah za oba spola uporablja moški spol.

Razkritje informacij o izrečenih ukrepih  
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 16. 1. 2018
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 8. 12. 2017  
Ukrep nadzora zoper imetnika delnic po 267. členu ZBan-2 z dne 27. 11. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 10. 10. 2017

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2016 z dne 26. 9. 2017

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 10. 10. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu predsedniku uprave kreditne institucije z dne 29. 8. 2017
Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu uprave kreditne institucije z dne 29. 8. 2017
Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 53. in 273. členu ZBan-2 z dne 1. 8. 2017

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 53. in 273. členu ZBan-2 z dne 23. 5. 2017

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi z dne 10. 5. 2017

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji dne 24. 1. 2017

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi kršitev s področja kreditnega tveganja z dne 1. 8. 2016

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi kršitev s področja korporativnega upravljanja z dne 3. 5. 2016

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2015 z dne 3. 5. 2016

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2015 z dne 31. 3. 2016

Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika po 269. členu ZBan-2 z dne 31. 3. 2016

Ukrep nadzora zoper člana uprave kreditne institucije zaradi kršitve 1. točke drugega odstavka 45. člena ZBan-2 v povezavi s točko (a) člena 77 CRR z dne 24. 9. 2015

Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika po 266. in 267. členu ZBan-2 z dne 17. 9. 2015

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 53. in 273. členu ZBan-2 z dne 4. 9. 2015

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta po 72. členu ZBan-1, po 53. in 273. členu ZBan-2 in po 8. členu in Prilogi 1 Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic z dne 26. 5. 2015