II. steber

Regulativni tehnični standardi

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 z dne 16. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

 SLEN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopka skupnega odločanja v zvezi z vlogo za nekatera bonitetna dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z določitvijo operativnega delovanja kolegijev nadzornikov v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 710/2014 z dne 23. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s pogoji uporabe postopka skupnega odločanja o bonitetnih zahtevah za posamezne institucije v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 188 z dne 27. junija 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 172 z dne 12. junija 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Smernice o nadzoru pomembnih podružnic (EBA/GL/2017/14; 16. februar 2018)
Smernice o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (EBA/GL/2017/05; 11. september 2017)
Sklep o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 66/17)/
Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10; 10. februar 2017)

Sklep o uporabi Smernic o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 17/18) novo

/

Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/01; 24. junij 2015)                                

Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/02; 23. november 2016) 

Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15, 2/17 in 59/17)/
Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2015/08; 5. oktober 2015)
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/15)
Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2014/13; 19. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 88/15)
CEBS Guidelines on Stress Testing (GL32) (26 August 2010)/

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

 SLEN
ECB Guide to the internal capital and liquidity adequacy assessment processes (ICAAP and ILAAP) (2 March 2018)novo/
Consultation Paper on Draft guidelines on the revised common procedures and methodology for supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing (EBA/CP/2017/18; 31 October 2017)/
Consultation Paper on Draft Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (EBA/CP/2017/19; 31 October 2017)/
Consultation Paper on Draft Guidelines on institution's stress testing (EBA/CP/2017/17; 31 October 2017)/
ECB Public Consultation on the Guide to on-site inspections and internal models investigations (July 2017)/

 

Ostalo

 SLEN
EBA highlights progress in the work of supervisory colleges in 2017 (16 March 2018) novo/
SSM SREP Methodology Booklet - 2017 edition (December 2017)/
EBA Report on convergence of supervisory practices (EBA-Op-2017-14; 21 November 2017)/
LSI supervision within the SSM (8 November 2017)/
EBA Pillar 2 Roadmap (11 April 2017)/
Bančni nadzor v ECB izvaja analizo občutljivosti s poudarkom na posledicah sprememb obrestnih mer (28. februar 2017)ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Večletni načrt v zvezi z vodnikoma EMN o ICAAP in ILAAP (20. februar 2017)
ECB: Kaj so kolegiji nadzornikov? (14. julij 2016)
ECB: Kaj je SREP? (16. junij 2016)
Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar1, Pillar 2 and combined buffer requirements and restrictions on distributions (EBA/Op/2015/24; 16 December 2015)/
Opinion of the European Banking Authority on cooperation with third countries – Article 161(7) CRD (EBA/Op/2015/19; 10 December 2015)/