Konsolidirani nadzor in finančni konglomerati

Regulativni tehnični standardi

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo nadzor koncentracije tveganj in poslov v skupini (UL L št. 326 z dne 11. decembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L št. 100 z dne 3. aprila 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (JC/GL/2014/01; 22. december 2014)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 47/15) 

 

Sklepi Banke Slovenije in pravilniki MF

 SLEN
Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 63/15) 
Pravilnik o registru finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 45/07)
Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 36/07)
Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 32/07)
Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07 in 52/13)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

 SLEN
EBA Consultation paper on Draft Regulatory Technical Standards on the methods of prudential consolidation under Article 18 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) (EBA/CP/2017/20; 9 November 2017)/
European Commission, Staff working document on Directive 2002/87/EC (20 July 2017)/
European Commission, Public consultation on the Evaluation of the financial conglomerates directive (9 June 2016 – 20 September 2016)/

 

Ostalo

 SLEN
Joint Committee List of Financial Conglomerates                                                                                                          /