Načrtovanje sanacije in zgodnje posredovanje

Regulativni tehnični standardi

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (UL L št. 184 z dne 8. julija 2016)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Priporočilo o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine (EBA/REC/2017/02; 26. januar 2018)
Sklep o uporabi Priporočila o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine (Uradni list RS, št. 17/18) novo/
Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17; 8. december 2015)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 16/16)
Smernice o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/16; 16. oktober 2015)
Sklep o uporabi Smernic o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 75/16) 
Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03; 29. julij 2015)
Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 66/15)
Smernice o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (EBA/GL/2015/02; 23. julij 2015)
Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (Uradni list RS, št. 63/15)
Smernice o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (EBA/GL/2014/06; 18. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

 SLEN
Final Report on Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU (EBA/RTS/2017/11; 19 December 2017)/
Final Report on Draft Regulatory Technical Standards on a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed (Article 71(8) BRRD) (EBA/RTS/2015/13; 17 December 2015)/
EBA final draft Regulatory Technical Standards specifying the conditions for group financial support under Article 23 of Directive 2014/59/EU (EBA/RTS/2015/08; 9 July 2015)/
EBA final draft Implementing Technical Standards on the form and content of disclosure of financial support agreements under Article 26 of Directive 2014/59/EU (EBA/ITS/2015/07; 9 July 2015)/
Final Report on Draft Implementing Technical Standards on the uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by competent authorities and resolution authorities to EBA for the purposes of Article 4(7) of Directive 2014/59/EU (EBA/ITS/2015/05; 7 July 2015)/
EBA Final draft regulatory technical standards on the assessment of recovery plans under Article 6(8) of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD) (EBA/RTS/2014/12; 18 July 2014)/

 

Ostalo

 SLEN
EBA Report on the application of simplified obligations and waivers in recovery and resolution planning (December 2017)/
EBA Recovery planning: Comparative report on recovery options (1 March 2017)/
EBA Recovery planning: Comparative report on governance arrangements and recovery indicators (5 July 2016)/