Opcije in diskrecije

Sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16)

 

Akti ECB

 SLEN
Popravek Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (UL L št. 60 z dne 2. marca 2018) novo
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (UL L št. 101 z dne 13. aprila 2017)
Priporočilo Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10) (UL C št. 120 z dne 13. aprila 2017)
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (UL L št. 78 z dne 24. marca 2016)
Vodnik ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije (Prečiščeno besedilo, november 2016)

 

Ostalo

 SLEN
EBA Overview of options and national discretions/