Ostalo

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 17/18) novo

Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16 in 68/17) – v uporabi od 1. januarja 2018

- Obrazec POR-1: Poročilo o deležih v pravne osebe
- Obrazec POR-2: Izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko
- Obrazec POR-3: Poročilo o kvalificiranih naložbah
- Obrazec POR-4: Poročilo o deležih v subjekte finančnega sektorja
- Obrazec POR-5: Poročilo o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja
- Obrazec POR-6: Izpostavljenost tveganju koncentracije
- Obrazec PRESTR: Struktura načrta prestrukturiranja
Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15 in 42/16) – v uporabi do 31. decembra 2017
  - Obrazec POR-1
  - Obrazec POR-2  
  - Obrazec POR-3 
  - Obrazec POR-4  
  - Obrazec POR-5  
  - Obrazec POR-6  
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 50/15, 96/15 in 72/17)
Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15 in 72/17)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI)
Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
EBA Fintech Roadmap (15 March 2018) novo                                                                                     /