Vplačila v Sklad za reševanje bank

Banka Slovenije je od bank v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17, v nadaljevanju ZOSRB) zahtevala, da na dan 30. marca 2015 vplačajo pripadajoča ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank.

Banka Slovenije mora na podlagi določb petega odstavka 14. člena ZOSRB v 3 dneh od prejema vplačil denarnih sredstev bank po prvem odstavku 14. člena ZOSRB javno objaviti seznam bank in hranilnic (v nadaljevanju banke), ki:

  • so vplačale denarna sredstva in višino vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah,
  • denarnih sredstev niso vplačale, in
  • jim na podlagi četrtega odstavka 14. člena ZOSRB ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev.

Na podlagi omenjenih določb ZOSRB Banka Slovenije spodaj javno objavlja podatke o vplačilih v sklad za reševanje bank po stanju na dan 30. marca 2015, aktualna vrednost vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah pa je prikazana v letnih poročilih Sklada za reševanje bank.


Stanje na 30. marca 2015

1. Banke, ki so vplačale ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank in višina vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah:

Naziv banke                          Višina vplačanih denarnih sredstev v EUR
Nova Ljubljanska banka d. d.44.536.835,00
UniCredit Banka Slovenija d.d.22.879.696,00
Sberbank banka d.d.16.349.221,00
Abanka Vipa d.d.14.565.041,00
Nova KBM d. d.14.251.501,00
Hypo Alpe-Adria-bank d.d.13.149.954,00
SKB banka d.d.12.930.512,00
Banka Koper d.d.10.618.282,00
Banka Celje d.d.10.181.404,00
Raiffeisen banka d.d.9.600.608,00
Banka Sparkasse d.d.8.795.968,00
Gorenjska banka d.d.6.744.611,00
Deželna banka Slovenije d.d.2.700.110,00

Poštna banka Slovenije, d.d.

- Bančna skupina NKBM

1.399.252,00
Delavska hranilnica d.d.1.611.434,00
Hranilnica LON d.d.673.605,00
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.82.903,00
SKUPAJ191.070.937,00


2. Banke, ki jim na podlagi četrtega odstavka 14. člena ZOSRB ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev
:

Naziv banke
Factor banka d.d., Ljubljana
Probanka d.d., Maribor


3. Banke, ki niso izpolnile zahteve Banke Slovenije in niso vplačale ustanovnih denarnih sredstev v sklad za reševanje bank
:

Vse banke so izpolnile zahtevo za vplačilo ustanovnih denarnih sredstev v sklad za reševanje bank.

Skladno z določi ZOSRB morajo biti banke sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog, zato morajo imeti od vključno 31. marca 2015 oblikovane likvidne naložbe v obliki in na način, kot to ureja Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15).