Družbe za izdajo elektronskega denarja

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register družb za izdajo elektronskega denarja, ki je centralizirana baza podatkov o družbah za izdajo elektronskega denarja in družbah za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah in tretjih državah.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednje sezname:

  • Seznam družb za izdajo elektronskega denarja, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami
Družba za izdajo elektronskega denarja Matična številka Naslov Plačilne storitve (navedena je zap. št. plačilne storitve iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSS oziroma ZPlaSSIED) Datum izdaje dovoljenja**
MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o.* 6853633000 Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana 3. in 5. točka prvega odstavka 5. člena ZPlaSS 24.09.2015

* Družba se je do 4. januarja 2017 imenovala HALCOM PLAČILA, plačilne storitve, d. o. o.

**Dovoljenja izdana pred 22. 2. 2018 so bila izdana v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), dovoljenja izdana po 22. 2. 2018 pa v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

  • Seznam družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami;
Trenutno ni družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo z dovoljenjem Banke Slovenije.

 

  • Seznam aktualnih obvestil o spremembah v registru (vpis ali izbris iz registra, sprememba vnosa v registru);
4.1.2017 Družba za izdajo elektronskega denarja HALCOM PLAČILA, plačilne storitve, d. o. o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, matična številka 6853633000, je spremenila ime v MBILLS družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d. o. o.