Hranilnica Vipava d.d.

Glavni trg 15, 5271 Vipava 05 366 45 00 05 366 45 10 www.hranilnica-vipava.si

Primorska Hranilnica Vipava d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev.

V skladu s 316. členom ZBan-2 hranilnica lahko posluje le v evrih.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-2:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 4. plačilne storitve
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun:
  • z instrumenti denarnega trga.