Hellenic Bank Public Company Ltd

Corner of Limassol Avenue and Athalassas CY-2025 Strovolos www.hellenicbank.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • 14. oddajanje sefov
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)