CACEIS Bank France

1-3, place Valhubert FR-75013 Paris www.caceis.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)