Crédit Mutuel Arkéa

1, rue Louis Lichou FR-29808 Brest Cedex 9 www.arkea.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4c. izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:
    • izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami,
    • izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo,
    • izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi.
  • 4e. izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov.
  • 4f. denarna nakazila
  • 4g. izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih se soglasje plačnika za izvršitev plačilne transakcije poda s katero koli telekomunikacijsko, digitalno ali informacijsko-tehnološko napravo, plačilo pa se izvede upravitelju telekomunikacijskega in informacijskega sistema ali mreže, ki deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom plačilnih storitev in ponudnikom blaga in storitev.