IDT Financial Services Ltd

3 Bedlam Court  GI-Gibraltar www.idtfinance.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 15. izdajanje elektronskega denarja