Valitor

Dalshraun 3 IS-220 Hafnarfjörður www.valitor.is

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)