Mediocredito Italiano S.p.A.

Via Montebello 18 I-20121 Milano www.mediocreditoitaliano.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti