Brüll Kallmus Bank AG, Bančna podružnica v Sloveniji

Partizanska cesta 31 SI-6210 Sežana www.bkbank.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
  • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)