J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

6, route de Tréves L-2633 Senningerberg www.jpmorgan.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)