K&H Bank Zrt.

Lechner Ödön fasor 9 H-1095 Budapest www.k&h.hu

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 3. finančni zakup