Novum Bank Ltd

160, Triq Ix-Xatt Ta'Xbiex Gzira MT GZR 1020 www.voicecash.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
  • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
  • 7b. s tujo valuto
  • 15. izdajanje elektronskega denarja