Baader Bank AG

Weihenstephaner Strasse 4 D-85716 Unterschleissheim www.baaderbank.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 7b. s tujo valuto
  • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
  • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti
  • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)