DekaBank Deutsche Girozentrale

Mainzer Landstraße 16 D-60325 Frankfurt am Main www.dekabank.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 10. denarnoposredniški posli
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji