Deutsche Postbank AG

Friedrich-Ebert-Allee 114-126 D-53113 Bonn www.postbank.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev