BMW Austria Bank GmbH

Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5020 Salzburg www.bmw.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov