HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Königsallee 21/23 D-40212 Düsseldorf www.hsbc-tcm.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
 • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
 • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti
 • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
 • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
 • 10. denarnoposredniški posli
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
 • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
 • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)