LRP Landesbank Rheinland-Pfalz

Grosse Bleiche 54-56 D-55116 Mainz www.lrp.de 

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
  • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
  • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti
  • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev