Adyen B.V.

Simon Carmiggelstraat 6-50 NL-1011DJ Amsterdam www.adyen.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 7b. s tujo valuto
  • 15. izdajanje elektronskega denarja