ING Bank Slaski S.A.

ul. Sokolska 34 PL-40-086 Katowice www.ing.pl

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
  • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)