Eurocard AB

Magnus Ladulåsgatan 2, SE-103 83 Stockholm  info@seb.se

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4d. izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev:
    • izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami,
    • izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo,
    • izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi.
  • 4e. izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov.