Swedbank AB

Sundbyberg 40, SE-172 63 Sundbyberg  www.swedbank.se

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 4b. storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, ter vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa.
 • 4c. izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:
  • izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami,
  • izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo,
  • izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi.
 • 4d. izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev:
  • izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami,
  • izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo,
  • izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi.
 • 4e. izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov.
 • 4g. izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih se soglasje plačnika za izvršitev plačilne transakcije poda s katero koli telekomunikacijsko, digitalno ali informacijsko-tehnološko napravo, plačilo pa se izvede upravitelju telekomunikacijskega in informacijskega sistema ali mreže, ki deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom plačilnih storitev in ponudnikom blaga in storitev.