Coventry Building Society

Oakfield House, Binley Business Park GB-Coventry CV3 2YR www.coventrybuildingsociety.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)