EFG Private Bank Ltd

12 Hay Hill GB-London W1J 6DW www.efgl.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje