Gatehouse Bank plc

125 Old Broad Street GB-London EC2N 1AR www.gatehousebank.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov