Goldman Sachs International Bank

133 Fleet Street GB-London EC4A 2BB www.gs.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)