Merrill Lynch International Bank Ltd

2 King Edward Street GB-London EC1A 1HQ www.ml.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji