National Westminster Bank plc

280 Bishopsgate GB-London EC2M 4RB www.rbs.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES