Schroder & Co Ltd

100 Wood Street GB-London EC2V 7ER www.schroders.co

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)