Hypo-Bank Burgenland AG

Neusiedler Strasse 33 A-7001 Železna Kapla www.bank-bgld.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
  • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti