Raiffeisenbank Bad Radkersburg-Klöch eGen

Halbenrainner Strasse 2 Bad Radkersburg www.raiffeisen.at/bad-radkersburg

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7b. s tujo valuto
 • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
 • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
 • 14. oddajanje sefov
 • 15. izdajanje elektronskega denarja
 • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)