Union Bank of India (UK) Ltd

85 Queen Victoria Street London www.unionbankofindiauk.co.uk

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)