Bank GPB International S.A.

15 rue Bender Luxembourg www.gazprombank.lu

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov