Posojilnica-Bank Železna Kapla r.z.z o.j. Kreditbank Bad Eisenkappel reg.Gen.m.b.H.

Bad Eisenkappel 67 A-9135 Železna Kapla www.pzb.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 3. finančni leasing
 • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7b. s tujo valuto
 • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
 • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
 • 13. storitve na področju kreditiranja
 • 14. oddajanje sefov