Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Am Stadtpark 9 A-1030 Dunaj www.rzb.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 3. finančni leasing
 • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
 • 7b. s tujo valuto
 • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
 • 13. storitve na področju kreditiranja
 • 14. oddajanje sefov
 • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)