Raiffeisenbank Leibnitz eGen

Bahnhofstrasse 2 A-8430 Lipnica www.rbleibnitz.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
  • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
  • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti
  • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje