Raiffeisenbank Strass-Spielfeld eGen

Hauptstrasse 59 A-8472 Strass www.raiffeisen.at/strass

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
  • 7b. s tujo valuto
  • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • 14. oddajanje sefov