Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H

Raiffeisenstrasse 1 A-7000 Eisenstadt www.rlb-bgld.raiffeisen.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti
  • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)